OFICJALNA STRONA INTERNETOWA SPÓŁKI
KDPP DORADZTWO BIZNESOWE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poraju
KRS: 0000168826, REGON: 151515201, NIP: 5771776528
SIEDZIBA SPÓŁKI:
ul. Zielona 26, 42-360 Poraj
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI:
70, 22, Z, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania